Linn
Narva
Külg
Sisekülg
Külg
Väliskülg
Aadress
Kreenholmi tn./26.Juuli tn.