Linn
Kohtla-Järve
Külg
Sisekülg
Külg
Väliskülg
Aadress
Kalevi tn./Tallinna.mnt.